Thông tin về Quỹ NTPPF

Thông tin chung
Mã giao dịch NTPPF
Loại quỹ Quỹ cổ phiếu
Thời điểm đóng sổ lệnh 14h30 ngày T-1
Tần suất Từ Thứ 2 đến Thứ 6
Giá trị tài sản ròng
Tại ngày 17/05/2024
NAV (Tỷ đồng) 34827672541
NAV/CCQ (VNĐ) (*) 10484.07
Thay đổi so với kỳ trước (%) 0.29
Thay đổi kể từ khi thành lập (%) 4.94
Tăng trưởng trung bình
1 tháng (%) 0.27
3 tháng (%) -0.49
6 tháng (%) 4.71
12 tháng(%) 14.11
Một số chỉ tiêu
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 4.71
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 222.77
Hệ số Beta -0.8
Hệ số Sharpe 0.1

(*) Giá trị tài sản ròng (NAV/CCQ) này được sử dụng làm giá khớp lệnh của ngày giao dịch kế tiếp gần nhất.

TỔNG QUAN VỀ QUỸ

Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng NTP (NTPPF) là quỹ đại chúng đầu tiên quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP (NTP AM), dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và thu nhập gia tăng bền vững cho các Nhà đầu tư trên cơ sở phân tích, đánh giá, lựa chọn các tài sản có chất lượng tốt kết hợp với phân bổ danh mục hợp lý và chủ động tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư.
Xem thêm

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

Chiến lược đầu tư của Quỹ xây dựng linh hoạt theo từng thời kỳ dựa trên những phân tích, đánh giá tổng thể về kinh tế vĩ mô, chu kỳ kinh tế và các yếu tố thị trường. Quỹ kết hợp hài hòa với các chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị, trong đó các nhóm chứng khoán sau sẽ nằm trong danh sách đầu tư tiềm năng của Quỹ:

  • Nhóm chứng khoán của các Công ty đầu ngành
  • Nhóm chứng khoán của các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng & tính cạnh tranh cao
  • Nhóm chúng khoán đang được định giá hấp dẫn
  • Nhóm chứng khoán có lợi tức cao, ổn định
Xem thêm

THÔNG TIN GIAO DỊCH

Nhà đầu tư xem hướng dẫn giao dịch và mở tài khoản tại: