Về NTP AM

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP (NTP AM) hoạt động theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 46/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/06/2023 hoạt động đầy đủ trên các lĩnh vực: quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư với tính minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực cao, cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro, đem lại lợi ích bền vững cho khách hàng và đối tác. Tại NTP AM, chúng tôi luôn song hành, chia sẻ định hướng đầu tư cho tương lai với các khách hàng và đối tác, truyền cảm hứng cho đội ngũ, hỗ trợ cộng đồng và mang lại giá trị cho xã hội.

 

Là một Công ty Quản lý Quỹ trẻ và nhiệt huyết, NTP AM không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các tổ chức tài chính uy tín tại Việt Nam hoạt động rộng khắp trong các lĩnh vực: Ngân hàng, Bất động sản, Tài chính cá nhân… cũng như các đối tác và định chế tài chính quốc tế nhằm xây dựng, phát triển chuỗi sản phẩm quỹ đầu tư đại chúng với mục tiêu gia tăng thu nhập bền vững, quản trị minh bạch, hiệu quả phù hợp nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong nước và ngoài nước. Cùng với khách hàng và đối tác của mình, chúng tôi đang đóng góp vào một thế giới bình đẳng và bền vững hơn - hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Về NTP AM
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành một trong những Công ty Quản lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam với dịch vụ chuyên nghiệp, đem đến lợi nhuận và giá trị gia tăng cho khách hàng, đối tác. Là môi trường làm việc lí tưởng cho nhân viên, đội ngũ phát huy được năng lực và sự sáng tạo.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Khám phá các cơ hội đầu tư tốt nhất tại Việt Nam bằng cách tận dụng các mối quan hệ sâu rộng, kiến ​​thức đầu tư, khả năng phân tích và chuyên môn tài chính của chúng tôi. Làm việc với phong cách chuyên nghiệp và chính trực tuyệt đối, được thúc đẩy bởi cam kết lâu dài đối với sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Quan điểm đầu tư đổi mới

An toàn - minh bạch hàng đầu

Dịch vụ tư vấn tài chính chất lượng

Chinh phục thành công

Cùng nhau tạo nên sự khác biệt