24-12-2021

TVFM - CBTT GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 50 TỶ ĐỒNG

Ngày 24/12/2021, TVFM đã chính thức nhận được Giấy phép điều chỉnh số 121/GPĐC-UBCK của UBCK và chính thức hoạt động theo số vốn điều lệ mới là 50 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ góp phần đẩy mạnh năng lực tài chính, cải thiện hiệu quả hoạt động và phù hợp với định hướng triển khai các sản phẩm và dịch vụ của Công ty trong giai đoạn sắp tới. Đây chính là cơ hội giúp TVFM tiếp tục nâng cao hình ảnh và vị thế để trở thành một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường. Với TVFM, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và trờ thành đối tác tin cậy với Quý khách hàng trong việc cung cấp các giải pháp quản lý quỹ, quản lý tài sản và tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và hiện đại.

 

 

Chi tiết giấy phép tại: TVFM Công bố thông tin giấy phép điều chỉnh vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng