04-01-2022

THÔNG BÁO HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TVFM VÀ BUFF

TVFM và BUFF dự định hợp tác đầu tư chiến lược lâu dài sản phẩm tích lũy trên nền tảng số nhằm chuyên nghiệp hoá tài sản đầu tư của khách hàng. Việc ký kết giữa hai bên như một lời cam kết đặt giá trị an toàn tích lũy và đầu tư sinh lời cho khách hàng lên hàng đầu. Đồng thời đây cũng là cột mốc đánh dấu sự đổi mới trong hoạt động của BUFF ở lĩnh vực Fintech, mở ra hướng đi khác cho các công ty công nghệ tài chính và công ty quản lý quỹ.

Chi tiết thông báo hợp tác chiến lược có tại:

Thông báo hợp tác chiến lược giữa BUFF và TVFM