Sức mạnh tài chính

Bằng việc dành ra 2 phút để trả lời bảng câu hỏi khảo sát dưới đây, bạn sẽ biết được tình hình “sức khỏe tài chính” của mình hiện nay đang ở mức độ nào. Các câu trả lời được thiết kế theo dạng thang điểm để dễ dàng đánh giá, bạn hãy chọn điểm nào là sát nhất với thực tế.

Mức độ tham chiếu

5

Luôn luôn

4

Thường xuyên

3

Đôi khi

2

Hiếm khi

1

Không bao giờ

Câu hỏi

1

2

3

4

5